Jak na životopis

Chcete napsat životopis, který zaujme vašeho potenciálního zaměstnavatele? Nevíte kde začít?

Životopis je vaší první vizitkou. Zaměstnavatel si o vás podle něj udělá první představu a rozhodne se, zda vás pozve na pohovor. Proto je potřeba vědět jak na to.

Základní pravidla životopisu

Životopis by měl mít jasnou strukturu, přehlednou úpravu a délku přiměřenou zkušenostem – pro absolventa školy to jsou cca dvě stránky. Pro zkušenějšího člověka pak o stránku více.

Pište stručně a výstižně.

Klíčové body a fakta zvýrazněte. Neuvádějte informace, které nejsou pro danou pozici relevatní, případně jim věnujte pouze velice málo místa.

Z životopisu musí být jasné, že chcete přesně tuhle práci. Pokud je to možné, vysvětlete také, proč jste si vybrali zrovna tohoto zaměstnavatele.

Neuvádějte do životopisu očekávanou výši platu, pokud k tomu nejste přímo vyzváni.

Zkontrolujte několikrát, zda text neobsahuje pravopisné chyby.

Náležitosti životopisu

Jméno a příjmení

 • Adresa a telefonický/e-mailový kontakt
 • Rodinný stav

Vzdělání

 • Začněte od současného (nejaktuálnějšího) ke staršímu
 • Datum zahájení a ukončení studia
 • Použijte oficiální název školy, studijního programu/oboru, případně předmětů
 • Pokud jste absolvovali vzdělávací kurzy, které by Vám mohli být nápomocné k práci samozřejmě přidat

Současné a předchozí zaměstnání

 • Začněte od současného (nejaktuálnějšího) ke staršímu
 • Datum zahájení a ukončení (stačí měsíc/rok)
 • Použijte správný název zaměstnavatele a pozice
 • Popište stručně klíčovou náplň pozice, odpovědnost a hlavní úspěchy

Jazykové dovednosti

 • Rozdělte znalosti na písemné a ústní
 • Vyhýbejte se použití slov “aktivně” a “pasivně”, raději je nahraďte “začátečník”, “pokročilý”, “rodilý mluvčí” nebo “základní”, “dobrá”, “vynikající” znalost.

Počítačové dovednosti

 • Vyjmenujte software, se kterým máte zkušenosti – popište znalost jako “základní”, “dobrá”, “vynikající” .

Zkušenosti a dovednosti

 • Řidičský průkaz
 • Přehled praxí, kurzů, schopností, publikovaných vědeckých prací atd.
 • Součástí životopisu mohou být i přílohy s fotokopiemi absolvovaných kurzů, certifikátů, vysvědčení apod.

Datum

 • Pokud životopis zasíláte poštou, nezapomeňte také na vlastnoruční podpis.

Nesmíte zapomenout, že životopis je jediný způsob jak se dobře odprezentovat (prodat), aby si Vás vůbec všimli mezi hromadou životopisů, které vašemu nastávajícímu zaměstnavateli přistane na stole.

Hodně štestí